Inschrijving

Inschrijving

U kan uw zoon inschrijven voor Chiro trefpunt voor het werkjaar 2023-2024 via volgende link.

https://forms.gle/c4kn3Dkm5N5ZbYCL9

Wij hanteren de volgende inschrijvingsgelden (vieruurtjes en verzekering inbegrepen):

  • Sloebers (1ste-2de leerjaar): € 40
  • Speelclub (3de-4de leerjaar): € 40
  • Rakkers (5de-6de leerjaar): € 40
  • Toppers (1ste-2de middelbaar): € 40
  • Kerels (3de-4de middelbaar): € 20
  • Aspiranten (5de-6de middelbaar): € 20

Na het invullen van het formulier kan u de inschrijving vervolledigen door het bedrag over te schrijven op ons rekeningnummer: BE21 0010 4551 4803 (naam van uw zoon in de mededeling).